B.S. Index van de afkondigingen van 10 december 2003

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200472 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 04 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200469 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200471 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200483 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200485 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 18/12/2003 numac 2003202324 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor toekenning van de premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 10/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200473 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking. - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 22/03/2004 numac 2004000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de huidige of toekomstige lid-Staten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 13 type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003021234 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief. - Overheidsopdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking. - Lessen te trekken uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen type omzendbrief prom. 10/12/2003 pub. 19/12/2003 numac 2003000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de huidige of de toekomstige lid-staten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 22/01/2004 numac 2004029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 10 oktober 2002 betreffende de controleprocedure voor de dopingpraktijk en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 8 maart 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 25/03/2004 numac 2004200616 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van het Instituut voor Opleidingen tijdens de Loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/2003 pub. 20/04/2004 numac 2004029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 19 september 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende de samenstelling van de Sturingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de s

erratum

type erratum prom. 10/12/2003 pub. 25/05/2004 numac 2004029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van het Instituut voor Opleidingen tijdens de Loopbaan Erratum
^