B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 type wet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 26/03/2004 numac 2004000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2003202271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de b type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2004009010 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen » van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers aan het "Sociaa type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van het bedrag van de werkge type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003003585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2003 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBF type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 27/01/2004 numac 2003202296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten v type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 26/01/2004 numac 2003202269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de ar type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003012804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk res type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 23/01/2004 numac 2003012808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 20/01/2004 numac 2003202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de toeristische attracties type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2003012807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermi type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/03/2004 numac 2003202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2001, betref type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 01/03/2004 numac 2003202322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 13/02/2004 numac 2003202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2003202300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de vaststelling van het bedrag en van de modaliteiten van toekenn type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004021008 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de arbeidsduur in de streek van het Centrum type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het minimumbarema in de sector van de metaalbouw type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2003202272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassingsmodaliteiten "arbeidsduur" in de s type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 05/02/2004 numac 2003202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het recht op halftijdse loopbaanonderbreking van arbeiders die de l type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 02/02/2004 numac 2004021007 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Nationale Orden type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 19/01/2004 numac 2003202098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2004, 15 augustus 2004 en 2 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003559 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003576 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2003 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003023152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009912 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003572 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-FIN type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003003571 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003003569 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de toewijzing aan het Zilverfonds van de niet-fiscale ontvangst gerealiseerd bij de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van Belgacom type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003022978 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de pensioenkassen opgericht op het initiatief van een of meer representatieve organisaties van het geneesherenkorps, va type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003022813 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor vuurvaste producten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003012806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 29/01/2004 numac 2003202275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de arbeidstijden voor he type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003003582 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 ter verzaking aan de inning van roerende voorheffing op interest en royalty's verleend of betaalbaar gesteld aan verbonden vennootschappen type koninklijk besluit prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2003 pub. 28/01/2004 numac 2003011620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 113 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

document

type document prom. 22/12/2003 pub. 09/04/2004 numac 2004003029 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2003 type document prom. 22/12/2003 pub. 12/02/2004 numac 2004003030 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004

erratum

type erratum prom. 22/12/2003 pub. 09/09/2004 numac 2004014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten. - Erratum type erratum prom. 22/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2004021003 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2003 pub. 29/09/2004 numac 2004022689 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003004 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003005 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 22/12/2003 pub. 09/01/2004 numac 2004003003 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003011615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten
^