B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 2004

Snelle toegang:

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 december 2001 houdende aanstelling van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Franstalige Commissie voor gezondheidspromotie bij de sportbeoefening
^