B.S. Index van de afkondigingen van 7 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2004 pub. 09/01/2004 numac 2003202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het eerste semester 2004, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004014008 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 11/02/2004 numac 2004007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 07/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004007009 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de onderzoeksraden voor officieren die in de loop van het jaar 2004 zullen worden samengesteld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2003 tot bepaling van de samenstelling van de Commissie voor selectie en evaluatie in het kader van de mandatenregelin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004200548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie
^