B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004015014 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toetreding van België tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, ondertekend te Londe type wet prom. 08/01/2004 pub. 26/01/2004 numac 2004003026 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 08/01/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te heb type wet prom. 08/01/2004 pub. 06/02/2004 numac 2004009020 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijzigin type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004200004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2003202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het st type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 13/02/2004 numac 2004200003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/03/2004 numac 2003202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerhe type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 02/03/2004 numac 2004015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vaste benoeming in de derde administratieve klasse van de carrière van Attachés voor Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de soc type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de permanente vorming van arbeiders en de opleidingsi type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2003202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2003202200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bevordering van de tewerkstelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot verlenging van de bijkomende initiatieven ter bevordering van de tewerkstelli type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004200005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de betaling van een carenzdag type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202224 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van fruitconserv type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2003202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van gereedschapsmachines voor de schroefdraad van buizen en moffen voor de petroleumindustrie, gelegen in de streek van het Centrum en die onder he type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector van type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 29/01/2004 numac 2003202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 198 type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2001-2 type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanningen voor 2003-2004 ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2003202198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2003202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de bijzondere compensatietoeslag type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2003202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de procedure tot identificatie van de bedrijven type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2003202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2003-2004

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 05/02/2004 numac 2004015005 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Programmeringscommissie voor de brandweeropleiding type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004003017 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende benoeming van vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties bij het Comité Overheidsbedrijven type ministerieel besluit prom. 08/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling inzake brandweeropleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/01/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 8 maart 2001 betreffende de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2004200685 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2003 tot wijziging en vaststelling van de samenstelling van de sturingsraad van het Waarnemingscentrum inzake Mobiliteit type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 24/02/2004 numac 2004200512 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een tegemoetkoming voor de verfraaiing van de buitenkant van panden die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200069 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/01/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende het vakantiegeld toegekend aan de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en van het gesubsidieerd onderwijs
^