B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004014015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2003 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 13/01/2004 pub. 26/02/2004 numac 2003000908 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 waarbij de schade veroorzaakt aan de teelten van vlas, aardappelen en granen door de overvloedige regenval van september 2001 als een landbo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004022025 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2003 houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004015008 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 13/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004015011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Gillis tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Fonsny II » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 27

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004200702 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 2004 houdende benoeming van de voorzitter en aanstelling van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gem
^