B.S. Index van de afkondigingen van 14 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 19/01/2004 numac 2004003022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2003000917 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 23 januari 2003 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging type koninklijk besluit prom. 14/01/2004 pub. 02/02/2004 numac 2004022076 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij herkauwers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004035108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2003 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 14/01/2004 pub. 12/02/2004 numac 2004031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende intrekking van de ministeriële besluiten van 7 juli 2003 en 13 oktober 2003 tot intrekking van de voorafgaande toelating om de activiteit van uitzendbureau uit te oefenen van de N.V. Wings Interim en de N.V. Assoc Interim

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het ambt inspecteur algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004200643 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de bevorderingscommissie voor het ambt van inspecteur bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad en in het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003 houdende samenstelling van de examencommissies bij toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming van een onderwijsinrichting van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/01/2004 pub. 17/03/2004 numac 2004200619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 oktober 2002 houdende aanstelling van de leden van het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan en van de Regeringscommis
^