B.S. Index van de afkondigingen van 16 januari 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2004 pub. 15/04/2004 numac 2004015015 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxembu

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2003202199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 04/02/2004 numac 2004014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspe type koninklijk besluit prom. 16/01/2004 pub. 03/03/2004 numac 2003202188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de verplichte inschrijving op de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. 16/01/2004 pub. 17/02/2004 numac 2004011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2004 pub. 25/02/2004 numac 2004035152 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2004

decreet

type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type decreet prom. 16/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde of pathogene organismen betreft type decreet prom. 16/01/2004 pub. 20/02/2004 numac 2004035261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot herstructurering van de Vlaamse Milieuholding

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 tot vaststelling van de programma's van de proeven inzake pedagogische bekwaamheid tot het onderwijzen binnen h
^