B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004200090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1988 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009063 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009062 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 1999 tot vaststelling van de loopbaan en het geldelijk statuut van de personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009065 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1994 houdende bezoldigingsregeling van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2003000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot uitvoering van artikel 13 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 16/03/2004 numac 2003000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controle daarop en van regl type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de programmawet van 5 augustus 2003 type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 27 februari 2002 ter bevordering van sociaal verantwoorde productie type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vijfde wijziging van het beheerscontract afgesloten op 14 augustus 1998 tussen de Staat en de naamloze vennootschap Brussels Airport Terminal Company type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000011 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure inzake de erkenning van de plaatsers van brandwerende deuren en van het ministerieel bes type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot instelling van een Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en twee Supraprovinciale Opleidingsraden voor de openb type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004200039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 05/03/2004 numac 2004200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de accijnzen type koninklijk besluit prom. 20/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2004 pub. 04/05/2004 numac 2004009066 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2001 genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 maart 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029181 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire commissie voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029182 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire commissie voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004029183 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interuniversitaire commissie voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's
^