B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2004 pub. 28/01/2004 numac 2004021015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Ministers van Staat. - Benoemingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2004 pub. 19/05/2004 numac 2004015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2000 tot uitvoering van artikel 6, § 1 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking type koninklijk besluit prom. 26/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022074 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17 en artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 115 houdende registratie in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

arrest

type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003070 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap in het kader van het vrij verrichten van diensten type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003076 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003075 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003073 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie of van een land dat behoort tot de Europese Econ type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003068 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003074 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten die geen lid zijn van de Europese Unie die het voornemen hebben meegedeeld om in Be type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003071 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België type arrest prom. 26/01/2004 pub. 24/03/2004 numac 2004003072 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type arrest prom. 26/01/2004 pub. 25/03/2004 numac 2004003069 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot vaststelling van de lijst van de kredietinstellingen onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap
^