B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004200160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 15/03/2004 numac 2004200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de syndicale vorming in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 02/04/2004 numac 2004200162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, betreffende de vaststelling van bijdrage van de werkgever in de vervoer type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 06/04/2004 numac 2004200173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1999 en 7 september 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 1999-2000 type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 januari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2001-2002 voor de pakhuizen type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004200223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pelslooierijen, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004200184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, inzake opleidingstijd type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004200187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende berekening van de aanvullende vergoeding brugp type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004200188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004200167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uurlonen van de werklieden die technische slagerij, speksla type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, houdende ontbinding en vereffening van het fonds voor type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart type koninklijk besluit prom. 27/01/2004 pub. 23/02/2004 numac 2004003058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot coördinatie van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004014020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004003043 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/01/2004 pub. 03/02/2004 numac 2004009080 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie

erratum

type erratum prom. 27/01/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van de koninklijke besluiten van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van 28 oktober 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden. - Erratum
^