B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 12/03/2004 numac 2004009182 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement van de boekhouding van de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele d type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 17/02/2004 pub. 18/03/2004 numac 2004015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1997 tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2004 pub. 01/03/2004 numac 2004003106 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2004 pub. 04/03/2004 numac 2004029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2003 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 17/02/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 17/02/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004003084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Kop of Munt », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^