B.S. Index van de afkondigingen van 11 maart 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/03/2004 pub. 19/03/2004 numac 2004009219 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming van magistraten in overtal type wet prom. 11/03/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 type wet prom. 11/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Bruss type wet prom. 11/03/2004 pub. 20/12/2005 numac 2005015159 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999. - Addendum (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2004 pub. 14/05/2004 numac 2004031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikelen 53 tot 58 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/03/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning en betoelaging van verenigingen zonder winstoogmerk en verenigingen met een sociaal oogmerk die in de hergebruiksector bedrijvig zijn

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 09/04/2004 numac 2004200994 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verstrekking van melk en bepaalde zuivelproducten aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 16/04/2004 numac 2004027048 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004201835 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 2003 houdende benoeming van de leden van het Energiecomité type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 14/07/2004 numac 2004202335 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het huishoudelijk reglement van het directiecomité van het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 23/04/2004 numac 2004027049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de commissaris van de Waalse Regering in het « Consortium voor de validering van de competenties » type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 07/04/2004 numac 2004200878 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat "Marais de la Cussignière" te Musson type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200918 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 27 september 2001 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van het selectiecomité bedoeld in artikel 5 van het decreet van 15 februari 2001 betreffende type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200915 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de erkenning voor het beheer van e-businessprojecten type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200917 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2001 tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200916 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 05/04/2004 numac 2004200914 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een beroep doen op een "Rentic" type besluit van de waalse regering prom. 11/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004200866 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest

decreet

type decreet prom. 11/03/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200753 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot instelling van de controle van de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad type decreet prom. 11/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004201173 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200988 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200989 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200990 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/03/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en van de werkende en plaatsvervangende leden van de delega

beschikking

type beschikking prom. 11/03/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen in het gemeentelijk openbaar ambt en de Intercommunales

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/03/2004 pub. 13/04/2004 numac 2004031157 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2003/251 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot opheffing van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 november 1994 tot organisatie van de bezoldiging van het personeel in de instellingen van ope
^