B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004035730 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 betreffende de gratis starterscheques voor starters type ministerieel besluit prom. 19/04/2004 pub. 13/05/2004 numac 2004022319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot oprichting van een selectiecommissie belast met de beoordeling van de kandidaturen voor het wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 19/04/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004201978 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

decreet

type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet type decreet prom. 19/04/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de taaloverdracht en gebruik van de talen in het onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/04/2004 pub. 16/09/2004 numac 2004000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de plaatsing onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 19/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004009308 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de plaatsing onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

document

type document prom. 19/04/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004027087 bron ministerie van het waalse gewest Milieubeleidsovereenkomst betreffende het beheer van afgedankte voertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de « Conseil général des Hautes Ecoles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004201756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs

arrest

type arrest prom. 19/04/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022408 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^