B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/05/2004 pub. 12/05/2004 numac 2004014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overeenkomsten tussen de federale overheid en de politiezones inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 03/05/2004 pub. 17/05/2004 numac 2004022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2004 pub. 21/05/2004 numac 2004014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de type ministerieel besluit prom. 03/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 03/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004022399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in art. 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk onderzoek inzake vo type ministerieel besluit prom. 03/05/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004022500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 10 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveili

decreet

type decreet prom. 03/05/2004 pub. 05/01/2005 numac 2004033087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 03/05/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307quater . - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut. - Erratum type omzendbrief prom. 03/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004002054 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307quater. - Aanschaffen van personenvoertuigen die bestemd zijn voor de staatsdiensten en voor de instellingen van openbaar nut

arrest

type arrest prom. 03/05/2004 pub. 05/05/2004 numac 2004022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Pensioenen
^