B.S. Index van de afkondigingen van 16 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004009376 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 28/05/2004 numac 2004000322 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de federale politieraad en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 6 tot 10 november 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebake type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2002 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waa type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van gegevens inzake de opstelling van de aardgas-, elektriciteits- en warmtebalans type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004011244 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels inzake het bewaren van archieven in de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 16/05/2004 pub. 06/04/2011 numac 2011000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 16/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2002 waarbij de overstromingen die plaatsgevonden hebben van 17 tot 20 september 2001 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp wordt beschouwd en waa
^