B.S. Index van de afkondigingen van 5 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004002055 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag van de type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201562 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffe type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken, betreffe type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de anciënniteitsvergoeding van de autobestuurders tewerkgesteld in de s type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, inzake de anciënniteitstoeslag voor het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de v type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, waarbij algemeen toepasselijk worden verklaard alle overeenkomsten die nog op type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeri type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premi type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de sociale programmatie voor de personeelsleden vo type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de "Euroconventie" type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de coördinat type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de uitvoering van het artikel 4 van het nationaal akkoo type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van b type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds van de taxiondernem type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de invoering van anciënniteitsdagen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2003, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 me type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004003251 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 maart 2004 tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen en van de wet van 5 februari 2001 tot wijziging van deze wet type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 12 januari 2004 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000310 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 november 2003 houdende de uitvoering van de hoofdstukken III, V en VI van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/08/2004 numac 2004022462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004201517 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkge type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004201565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, tot oprichting van een fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004201587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004201559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende tijdskrediet, loopbaanverminde type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/09/2004 numac 2004201604 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende tijdskrediet, loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 maart 2004 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse III type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting in euro van de bedragen uitged type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201710 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de omzetting van de bedragen uitgedrukt i type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de classificati type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004022509 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een aangepaste dotatie voor 2003 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 28/07/2004 numac 2004000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004022533 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het gebruik en het verhandelen van dierlijke bijproducten en oliën en vetten voor de dierenvoeding type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/10/2004 numac 2004201715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 april 2004 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004022440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, derde lid en van artikel 7, § 1, derde lid en § 2, tweede lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 23/06/2004 numac 2004011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004022435 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 78 van de wet van 3 februari 2003 houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004002070 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwe type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden en de specifieke functies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004021088 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk perso type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende onderneming type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 17/06/2004 numac 2004201328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regelen en voorwaarden waaraan het evaluatieverslag en het financieel overzicht bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 1 april 2003 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000302 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 april 2004 tot aanpassing van verschillende kieswetten aan de verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd voor de Gewest- en Gemeenschapsraden type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels inzake de indiening van de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen en de wijze van hun inventarisatie en beveiligde bewaring, voor de verkiezingen van het Europees Pa type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van artikel 3 van de bijzondere wet van 25 april 2004 tot wijziging van de artikelen 6, § 1, VIII, 4°, eerste lid, en 31, § 5, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 august type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 april 2004 tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 09/06/2004 numac 2004000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 25 april 2004 tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waal type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2004 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 10/06/2004 numac 2004022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 217bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004000350 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de administratieve geldboeten, bedoeld in artikel 19 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakin type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004003265 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de negende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004000311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot bepaling van standaardformulieren voor de overheidsopdrachten die niet onderworpen zijn aan de Europese bekendmaking type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot wijziging, wat het toegangsverbod tot bepaalde opdrachten en het invoeren van elektronische middelen betreft, van een aantal koninkl type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de omzetting van Belgische franken in euro type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de betaling van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de toekenning van een ploege type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het bijkomend verlof type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de omzetting en afronding in euro type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, inzake euro conversie type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende sociale toelage type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal F type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de sociale vrede type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het soci type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht, van de Staat naar de Franse Gemeenschap, van het terrein waarop het « Centre ADEPS » « La Fraineuse » gevestigd is in Spa type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de lokale politie om zes centra 101 te beheren type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende koopkracht en ploegenpremies in de sub-sector van de afhandeling op luch type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004011278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 06/07/2004 numac 2004201515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de afschaffing van de carenzdag

erratum

type erratum prom. 05/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 05/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 05/06/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004202951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 1996 betreffende

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 05/06/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004003193 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan type document betreffende de nationale loterij prom. 05/06/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2004 van de Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 05/06/2004 pub. 03/11/2017 numac 2017013840 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende wedstrijden en loterijen waarvan, naar aanleiding van promotie-acties, de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen vergezeld kunnen gaan. - Duitse vertaling
^