B.S. Index van de afkondigingen van 14 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004009448 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een uitvoeringsimmuniteit ten aanzien van buitenlandse cultuurgoederen die in België voor het publiek vertoond worden type wet prom. 14/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009509 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 14 juni 2004 tot wijziging van artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen type wet prom. 14/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Tweede addendum type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur . - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004009275 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 14/06/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 13 maart 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2004 pub. 14/09/2004 numac 2004202796 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de berekeningen van de rentabiliteit van de gasnetuitbreidingen type ministerieel besluit prom. 14/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot vaststelling van de lijst van de verplichte leergangen en het aantal lesuren of onderwijsactiviteiten in de hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/06/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004202589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning en de subsidiëring van de teams SOS Kinderen met toepassing van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen
^