B.S. Index van de afkondigingen van 16 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 25/10/2004 numac 2004201902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in d type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 18 v type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van art type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Dui type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds v type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de toekenning van een sociale premie voor gesyndiceerden type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de carenzdag (1) type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004201791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende maatregelen betreffende de sectorale regeling van de maaltij type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004201900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004201880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling van de statuten van de syndicale afvaardiging van het personeel type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004201886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het Statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 19 type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende een lineaire loon type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de vergoeding licentie D type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vaststelling van de bedragen van de verblijfsvergoeding in de sub-sector voor ve type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot toekenning van anciënn type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende het dagelijks w type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, betreffende de betaling van type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds voor de inplan type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 ju type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004201885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het gewaarborgd minimummaandloon type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004003258 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004003259 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 301, § 1, derde lid, en 302 van de programmawet van 22 december 2003 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003, tot wijziging van de collec type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 juni 2003 tot wijziging van de collect type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201878 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de afschaffing van de carenz type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, betreffende de koppeling van de lonen aan type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bosontginningen, betreffende uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997, g type koninklijk besluit prom. 16/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004201778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van langdurige ziekte en/of arbeidsongeval

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 05/07/2004 numac 2004036063 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van opdrachten aan IVB v.z.w, betreffende de controle op de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203100 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202630 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 december 2003 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 16/06/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004036596 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 13/09/2004 numac 2004202389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 30/08/2004 numac 2004202388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 2 mei 2003 houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202497 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de verklaring, door een inrichtende macht, tot instemming met het beginsel van de neutraliteit van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model voor de verklaring, door een inrichtende macht, tot instemming met het beginsel van de neutraliteit eigen aan het officieel onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Adviesraad van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004202944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de wijzigingen aan de organieke statuten van de "Faculté polytechnique de Mons" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004203488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afschaffing van het internaat verbonden aan het Technisch Instituut van de Franse Gemeenschap « Henri Maus », te Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2004 pub. 08/10/2004 numac 2004202716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met vol
^