B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2004 pub. 09/11/2020 numac 2020043096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996. - Addendum type wet prom. 21/06/2004 pub. 23/06/2009 numac 2009000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/06/2004 pub. 24/04/2006 numac 2004015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996 (2) type wet prom. 21/06/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004009510 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot omzetting van het besluit van de raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken type wet prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken type wet prom. 21/06/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004009475 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap B.I.A.C. type koninklijk besluit prom. 21/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 november 1998 betreffende de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004009457 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2002 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 21/06/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202690 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de lijst van de deskundigen-bemiddelaars en deskundigen-arbiters voor de dienst bemiddeling en arbitrage van de « CwaPE »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004202767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties die bepaald zijn in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004202236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de Directeur-Voorzitter van de « Haute Ecole de la Communauté française Robert Schuman » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/06/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004202380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor het Hulpfonds voor creatie op radio
^