B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/06/2004 pub. 06/06/2005 numac 2004015224 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 (2) type wet prom. 24/06/2004 pub. 13/10/2004 numac 2004015166 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1° het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad; 2° het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het V

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/06/2004 pub. 01/07/2004 numac 2004002072 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten voor het verlenen van materiële hulp aan een minderjarige vreemdeling die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004036234 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 24/06/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004027176 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling tussen Houffalize en de samenloop van de Ourthe en de beek "Martin Moulin" type ministerieel besluit prom. 24/06/2004 pub. 19/07/2004 numac 2004011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 118 houdende erkenning in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vernieuwing van mandaten van leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen gekozen op voordracht van de Commissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/06/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de overgang van personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/06/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 11bis : bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 24/06/2004 pub. 02/07/2004 numac 2004000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 11bis : bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/06/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005031133 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/678 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juni 2003 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzi
^