B.S. Index van de afkondigingen van 29 juni 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contraceptiva voor jongeren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/06/2004 pub. 17/12/2007 numac 2007021142 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot benoeming van de externe leden van de beheerscommissie van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004202626 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de wijze van erkenning van de bekwaamheden verworven voor de toelating tot de studies, de cursus en de bekrachtiging van de studies binnen het onderwijs voor sociale promotie

arrest

type arrest prom. 29/06/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004003283 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^