B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004003286 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203079 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203084 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203077 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203078 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 10 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 02/08/2004 numac 2004011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van een erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004007178 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de steden of gemeenten die in aanmerking komen voor de toekenning van een erediploma « stad of gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945 » met een bijpassend herinneringslint type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek van de economische begroting van het Instituut voor de nationale rekeningen type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004014142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 1996 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etik type ministerieel besluit prom. 01/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van het terrein gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukkel met het oog op de verbredingwerken aan de Gulden Kasteelstraat en de herinrichting van het kruispunt van de Sint-

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004203236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bescherming van minderjarigen tegen de televisieprogramma's die hun lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling zouden kunnen aantasten

arrest

type arrest prom. 01/07/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004031443 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 01/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004022540 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor beroepsziekten
^