B.S. Index van de afkondigingen van 5 juli 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/10/2004 numac 2004202237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging, voor 2003, van de modaliteiten van f type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fond type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004202155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" aan type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 26/08/2004 numac 2004202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 25/08/2004 numac 2004202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2003, van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteit type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot invoering van een sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/08/2004 numac 2004202213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 16 van het nationaal akkoor type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/09/2004 numac 2004202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling van arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 04/10/2004 numac 2004202227 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, in uitvoering van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001 type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de verlenging van het nationaal akko type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het zaterdagwerk type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 24/09/2004 numac 2004202159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 22/09/2004 numac 2004202218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de minimumuurlonen in de handel in bier en drinkwater type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004018307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasindustrie type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 10/09/2004 numac 2004012308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, houdende de harmonisering van de lonen in de besc type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004202214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de betaling van de carenzdag in uitvo type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezondheidspromotie op school type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de opvang van jonge kinderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de kinderopvang en de preventieve kinderzorg in Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuisverpleging en van de coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de terbeschikkingstelling aan diverse overheidsdiensten van personeelsleden van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de centra voor kinderopvang type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004202145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 17/08/2004 numac 2004011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Raad voor de Intellectuele Eigendom type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004202238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 03/08/2004 numac 2004202261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de onderneming CON-PAC de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag tewerk te stellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004202243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot regeling van de wijze van berekening van de werkloosheidsduur van bepaalde werklozen en tot vaststelling van de modellijst van de acties bedoeld in de artikelen 59quater, § 5, tweede lid, en 59quinquies, § 5, tweede lid, type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004022577 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 januari 1981 houdende aanduiding van een revisor bij de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004202222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 29/07/2004 numac 2004200296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité "heraanwending" bedoeld in artikel 59 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit secto type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 05/07/2004 pub. 09/09/2004 numac 2004022576 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden
^