B.S. Index van de afkondigingen van 22 juli 2004

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003062 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 26/07/2004 numac 2004021105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van coördinatie van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014163 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bepaling van het project en het vereist aantal in te zetten personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven in het kader van de veralgemening van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven De Post en de NMBS in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart type koninklijk besluit prom. 22/07/2004 pub. 11/08/2004 numac 2004014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van het inzetten van personeelsleden van het autonome overheidsbedrijf Belgacom in de gemeenten in het kader van de uitreiking van de elektronische identiteitskaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/07/2004 pub. 20/08/2004 numac 2004031404 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha

document

type document prom. 22/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004021104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Benoeming

erratum

type erratum prom. 22/07/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/07/2004 pub. 30/09/2004 numac 2004033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering
^