B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 2004

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 04/08/2004 numac 2004036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004036484 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende hernummering en herlibellering van de programma's van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/07/2004 pub. 02/12/2004 numac 2004036733 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het schooljaar 2004-2005 en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 betreffende de structuur van het secundair o

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004027177 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 27/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004027204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Waalse Regering

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 27/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004027181 bron ministerie van het waalse gewest Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 33, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, waarbij de openingen van de parlementaire zittingen worden georganiseerd

erratum

type erratum prom. 27/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004036322 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/07/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004003317 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België type arrest prom. 27/07/2004 pub. 02/09/2004 numac 2004003316 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^