B.S. Index van de afkondigingen van 28 juli 2004

Snelle toegang:

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 16/08/2004 numac 2004027190 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004202795 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten 'Espaces-Rencontres' type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Lontzen type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2004 pub. 21/09/2004 numac 2004202857 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Sombreffe
^