B.S. Index van de afkondigingen van 29 juli 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde
^