B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2005 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd type ministerieel besluit prom. 30/09/2004 pub. 22/11/2004 numac 2004009779 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 04/11/2004 numac 2004203297 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » ertoe gemachtigd wordt een lening van 57.015.510 euro onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004203213 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het reglement van orde van het directiecomité van het "Institut scientifique de Service public" type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203218 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling en wijziging van de lijst van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203210 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de erkenning in arbeidsbemiddelingszaken type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203219 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van de lijst van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 28/10/2004 numac 2004203216 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van sommige leden die zitting hebben in de Adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 19/10/2004 numac 2004203120 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de wijziging in de statuten van de « Société publique de Gestion de l'Eau » goedgekeurd wordt type besluit van de waalse regering prom. 30/09/2004 pub. 18/10/2004 numac 2004027244 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan van Nijvel definitief wordt goedgekeurd met het oog op de opneming van de definitieve aansluiting van de RN25 op de ring rond Nijvel (bladen 39/7N en 39/7S) en van zijn oppervlakte v
^