B.S. Index van de afkondigingen van 24 december 2004

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « V.Z.W. Sint-Augustinuscollege » te Edingen type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de heer Kenneth Lotin type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « RMB N.V. » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Woman Tennis Trophy » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting voor de hartchirurgie » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Federatie tegen Kanker » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Belgisch nationaal werk tot bestrijding van de tuberculose en de respiratoire aandoeningen » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Federatie van locale TV's WalloniëBrussel V.Z.W. » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Radio-Televisie van de Franse Gemeenschap » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « O.C.M.W. van Moeskroen » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022165 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « PRO VELO V.Z.W. » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 07/01/2005 numac 2005022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 1987 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van de Rijksdienst voor Pensioenen type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 13/01/2005 numac 2005002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het wegingscomité type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005022025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handel type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 31/01/2005 numac 2005035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Landmaatschappij type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 03/02/2005 numac 2005200226 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 06 van organisatieafdeling 15, programma's 01, 03 en 06 van organisatieafdeling 17 en programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische Federatie van de Distributie-ondernemingen V.Z.W. » type ministerieel besluit prom. 24/12/2004 pub. 23/03/2005 numac 2005022163 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningscentrum van de Vrienden van het Bordet Instituut V.Z.W. »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 27/01/2005 numac 2005035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17. - Begrotingsjaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 20/01/2005 numac 2005035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

decreet

type decreet prom. 24/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036883 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004036907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

document

type document prom. 24/12/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005035339 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type document prom. 24/12/2004 pub. 06/07/2005 numac 2005035538 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

erratum

type erratum prom. 24/12/2004 pub. 15/04/2005 numac 2005035427 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004. - Erratum

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/12/2004 pub. 08/02/2005 numac 2005035124 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2005 zal worden begonnen of voortgezet
^