B.S. Index van de afkondigingen van 5 januari 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 17/01/2005 numac 2005003013 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 02/02/2005 numac 2005000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de oprichting van een Tussenoverlegcomité 240 voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van een mammografische eenheid type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van een mammografische eenheid
^