B.S. Index van de afkondigingen van 8 februari 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005022138 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende aanduiding, bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om voorlopige voorstellen te doen aangaande tuchtstraffen type ministerieel besluit prom. 08/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005009139 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van de griffier-rapporteur en van de plaatsvervangende griffier-rapporteur van de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005029097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2005-2006 prioritair tijdelijke te worden

arrest

type arrest prom. 08/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005003066 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commssie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lid-Staat van de Europese Unie ressorteren type arrest prom. 08/02/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005003061 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^