B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005014039 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/02/2005 pub. 16/02/2005 numac 2005021021 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
^