B.S. Index van de afkondigingen van 23 februari 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005007066 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het inste

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de organisatie en werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedie. - Orthesie. - Schoentechniek type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Tuinbouw type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 01/04/2005 numac 2005007067 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van de Medaille van Verdienste ten gunste van de personeelsleden van defensie en van vreemde legers type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005022276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2004 houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de sectorale fondsen en de beheerscomités Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 jun type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 29/03/2005 numac 2005011132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Bandagisterie. - Orthesiologie. - Prothesiologie type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 1974 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het vervoer type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005022237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 225 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005022247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de Europese farmacopee, vijfde uitgave type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005000302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van essentiële veiligheidseisen en van essentiële eisen in verband met de geluids- en uitlaatemissies voor pleziervaartuigen type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005014048 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 12/10/2007 numac 2007023340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2005 pub. 16/03/2005 numac 2005035316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de rapportering van afnamegegevens door de beheerders van de aardgas- en elektriciteitsnetten en van productiegegevens door de exploitanten van hernieuwbare energie -installaties met warmteproductie, van warmtekracht- en van ze

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/02/2005 pub. 03/03/2005 numac 2005002025 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 553. - Vakantiegeld 2005
^