B.S. Index van de afkondigingen van 1 maart 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorafgaande verklaring bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen type koninklijk besluit prom. 01/03/2005 pub. 01/03/2005 numac 2005011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij artikel 12 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen type koninklijk besluit prom. 01/03/2005 pub. 09/03/2005 numac 2005003087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van werkgeversbijdragen en -premies en persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van pensioenen of aanvullende pensioenen type koninklijk besluit prom. 01/03/2005 pub. 22/03/2005 numac 2005014062 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2005 betreffende de samenstelling van het paritair comitĂ© bij Brussels International Airport Company

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201160 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201110 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 18/03/2005 numac 2005021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderli type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende regeling van bepaalde methodes ter beveiliging van het waardevervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 januari 2004 houdende aanwijzing van de leden van de GPBHO-Commissie
^