B.S. Index van de afkondigingen van 18 maart 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 24/03/2005 numac 2005022265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 05/04/2005 numac 2005031111 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCT's)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005035493 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het permanent secretariaat van de Vlaamse Onderwijsraad en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005035492 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005035510 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële st type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005035420 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035426 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035421 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de areaalbetaling voor noten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005201308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende benoeming van de voorzitter en aanstelling van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en in het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie

lijst

type lijst prom. 18/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005011160 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket type lijst prom. 18/03/2005 pub. 04/04/2005 numac 2005011161 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend ondernemingsloket
^