B.S. Index van de afkondigingen van 4 april 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat registe
^