B.S. Index van de afkondigingen van 5 april 2005

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 05/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005003315 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen type arrest prom. 05/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005003275 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^