B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000136 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten type ministerieel besluit prom. 06/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202122 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wijziging van de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt van 8 februari 1989 betreffende de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere vergoedingen in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdien type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005000354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wijziging van de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt van 8 februari 1989 betreffende de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere vergoedingen in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdien

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. 06/04/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Cookeilanden inzake het aanknopen van diplomatieke en consulaire betrekkingen door middel van het uitwisselen van diplomatieke nota's
^