B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005022381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, het Aanhangsel en de Bijlagen I, II, III en IV, ondertekend te Madrid, op 4 oktober 1991, en Bijlage V, aangenomen te Bonn op 7 tot 18 oktober 1991 type wet prom. 07/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005007103 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 - Sectie 16 "Landsverdediging" type wet prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen type wet prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot type wet prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Joseph Marienstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Marcel De Kerpelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut die onder het Minist type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Oscar Van Kesbeeckstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005011182 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeventarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het voetbalstadion Koninklijke Beringen Heusden-Zolder inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Sportstadion Stadspark inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005200700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige o type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van ongeschoolde arbei type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansz type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005200769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2 en 6 en tot invoering van een a type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2 en 6 en tot invoering van een a type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005200679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdag type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de instelling van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewa type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de verlenging nationaal akkoord 2002 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de toekenning van een eindejaarstoelage aan het p type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopv type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verlichtingspalen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van de stad Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaard type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005200723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 15/04/2005 numac 2005022322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten in verband met acute pijn bij kinderen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2005 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling en wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de houthandel (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2004202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005021059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen met betrekking tot de Universiteit Antwerpen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van nieuwe alternatieven in de ouderenzorg ter ondersteuning van de thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 30 april en 1 mei 2004 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Waals-Brabant, Luik, Limburg en Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime van de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijz type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 december 2004 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2005 tot wijziging van de bijlagen 25, 25bis, 26 en 26bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondge type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 september 2004 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2005 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brand type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005007104 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 3 van de wet van 15 februari 2005 tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de ondero type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekerin

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het vermoeden van illegaal verblijf bij afwezigheid van inreisstempel in het reisdocument van een niet-EU-onderdaan type omzendbrief prom. 07/04/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het vermoeden van illegaal verblijf bij afwezigheid van inreisstempel in het reisdocument van een niet-EU-onderdaan. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen. - Erratum type erratum prom. 07/04/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 7 april 2005 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten gun
^