B.S. Index van de afkondigingen van 11 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende aanpassing van de Franse tekst en vaststelling van de Nederlandse tekst van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 18 februari 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varke type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politi type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de interne opleiders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 10bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België tot het fiduciair fonds van de Euro-Mediterrane Investeringsfaciliteit en Partnerschap van de Europese Investeringsbank type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde2005/14072/pa] type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde

decreet

type decreet prom. 11/04/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005201468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Netwerk-, routers- en routeringbasissen" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005201457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Switching, routering en WAN-technologieën" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005201464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Voogd in het kader van een werkopleiding" gerangschikt op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005201445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Veiligheid van de netwerken via firewall hardware" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005201452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Veiligheid van de netwerken via een veiligheidsbesturingssysteem" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het kor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Wireless netwerk" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Behanger-stoffeerder » gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005201409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Opleider in de alfabetisering" gerangschikt op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale p

erratum

type erratum prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden. - Erratum

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 11/04/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005003207 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Crescendo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^