B.S. Index van de afkondigingen van 15 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003410 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2005 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 10 EURO en van gouden herdenkingsmuntstukken van 100 EURO type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005022355 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veilighei

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005009242 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende bepaling van de regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden van de Algemene Commissie en de Bijzondere Commissies van de Federale Bemiddelingscommissi type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de minnelijke schikking bedoeld i type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003409 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 10 EURO ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Derby der Lage Landen en van de 60e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog en van 100 EURO ter gelegenhei

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035526 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005035665 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035670 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 houdende rationalisatie en programmatie van de internaten van het door de Staat georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005035710 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201344 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Au Rond Chêne" te Erezée type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201343 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat"Ru des Fagnes" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Haut des Loges" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201347 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Thier des Carrières et Fosse Roulette" te Vielsalm type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201342 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE" en opneming van het erkende natuurreservaat "LA PREE" in het erkende natuurreservaat "L'EAU BLANCHE" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Heyoulle" of "Charles Tihon" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201345 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "BEN-AHIN" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "SEBASTOPOL" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201151 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling en de werking van het Reguleringscomité van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" , afgekort "EASI-WAL" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de Economische en « Conseil économique et social de la Région wallonne » type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005201332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan die diensten type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de criteria voor de bepaling van de kleine en middelgrote ondernemingen getroffen door het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote onderneminge type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201346 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Viesville"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201817 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de autonome basisschool Pierre Coran te Bergen en reorganisatie van de basisschool verbonden aan het « Athénée royal de Mons II » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201893 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie van het administratief personeel en van het huishoudelijk reglement dat gemeenschappelijk is voor de zonale affectatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005202799 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 27 van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de vaststelling van de schaarste en bepaalde Commissies in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Geme
^