B.S. Index van de afkondigingen van 17 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen
^