B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005011354 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202151 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202154 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202155 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202149 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202148 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009393 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005035553 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2005 type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201890 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs
^