B.S. Index van de afkondigingen van 21 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009394 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Elsene

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201349 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijk programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Libin type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201334 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze van overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005201200 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005201239 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vaststelling van de pachtprijzencoëfficiënten in elke provincie in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005201240 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de volledige opening van de elektriciteitsmarkt en van de gasmarkt

erratum

type erratum prom. 21/04/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/04/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005022396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen type arrest prom. 21/04/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005031174 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 05/200 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2005. - Uittreksel
^