B.S. Index van de afkondigingen van 24 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/04/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005007125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut en het verlofstelsel toepasselijk op sommige personeelsleden van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvalid
^