B.S. Index van de afkondigingen van 25 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005018043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005009302 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002058 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002059 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Bureau van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn
^