B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005021069 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005009410 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003418 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200528 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Celles en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 houdende erkenning van de plaatselijke openbare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200529 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Anderlecht en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juli 2001 houdende erkenning van de plaatselijke openb type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2005 pub. 20/03/2006 numac 2006200893 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de centrale openbare bibliotheek van Brussel-Hoofdstad
^