B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2005

Snelle toegang:

decreet

type decreet prom. 30/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid va
^