B.S. Index van de afkondigingen van 10 mei 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005011342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Diamantnijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 10/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de middelen die aangewend dienen te worden om gestolen mobiele eindapparatuur de toegang te ontzeggen tot mobiele communicatienetwerken type ministerieel besluit prom. 10/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005009436 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005201883 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot herziening van de gemiddelde prijs van het boek, het tijdschrift en het document voor de jaren 2005 tot 2007.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 10/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië
^